Bestyrelsen

KONTAKT BESTYRELSENFormand

Tina Folsach

formand@bicm.dk

Næstformand

Ole Rise Thomsen

Ole@bicm.dk

Kasserer

Hanne Grue

kasserer@bicm.dk

Sekretær/Ungdom

Jannie Søgaard

ungdom@bicm.dk

Bestyrelsesmedlem

Brian Knudsen

Brian@bicm.dk

Bestyrelsesmedlem

Jan Buhl

Jan@bicm.dk

Bestyrelsesmedlem

Sussi Flores

sussi@bicm.dk